Utbildning

Vi erbjuder förläsningar, workshops, seminarier  i kris och trauma, flykting- och asylfrågor samt utbildning i EMDR för barn.