Metoder‎ > ‎

Psykodynamisk psykoterapi

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Psykodynamisk psykoterapi är en djuppsykologi, som utgår ifrån att människan har ett omedvetet själsliv dvs att delar av vårt medvetande är otillgängligt för oss. Det uppstår på grund av upplevelser i barndomen, som man vid den tiden inte kunde klara av på ett bra sätt. De strategier vi utvecklade var nödvändiga då, men har sedan blivit till mer hinder än hjälp. Vi kan småningom uppleva ångest och/eller få symtom såsom stark rädsla för något, sömnproblem och psykosomatiska sjukdomar.

Den metod som används vid psykodynamisk terapi är samtalet i första hand. Mötet mellan terapeut och klient är präglat av öppenhet och förutsättningslöst utforskande, som kräver stort förtroende för terapeuten. Genom att förstå hur problemen uppstått kan klienten göra sig kvitt dem och inse att hon i dag har verktyg för att handskas med dem på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt med kontinuitet i samtalen för att uppnå en förbättrad livskvalitet. Samtalen rör sig fram och tillbaka i tiden för att ge en sammanhållen och sannare historia, som kan ge mer glädje och djup i livet.

Samtalen sker minst 1 gång i veckan, ibland flera och kontraktet kan variera i tid från några samtal till flera år.

Drömarbete, hypnos, bildskapande, musik, kroppsterapi, symboldrama, Lifespan Integration, ego state arbete m. fl. metoder kan med fördel komplettera samtalet i den terapeutiska processen.

”Livet kan förstås bara genom att titta bakåt,
men kan levas bara genom att se framåt”.
Sören Kierkegaard

Om du själv vill läsa något för att få veta ännu mer, rekommenderar vi följande böcker:


Patricia Tudor-Sandahl: Den Fängslande Verkligheten
Kenneth Wide: Bildens helande kraft
Björn Wrangsjö: Mötas och växa
Irvin D. Yalom: Terapins gåva
Ursula Nuber: Vår tids Egoism - Varför självförverkligande ofta leder till ensamhet
Erik Homburger Erikson: Den fullbordade livscykeln

Skönlitteratur kan ge en bra bild av det omedvetna, som gör sig påmint.


Per Olov Enquist: Nedstörtad ängel
Marianne Fredriksson: Den som vandrar om natten
Per Lagerkvist: Gäst hos verkligheten