Metoder‎ > ‎

Mindfulness

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter
Mindfulness har sitt ursprung 
i zenbuddismen och är oberoende av ideologi, religion och värdesystem. Behandlingsmetoden tränar ett förhållningssätt som är nödvändigt för närvaro i nuet. 
Medveten närvaro kräver att vi är koncentrerade och uppmärksamma på våra tankar, känslor och reaktioner utan att vilja förändra dem. Genom att acceptera oss själva helt och fullt i nuet utvecklas förmågan att hantera vårt liv mot ökad valfrihet.

Teori

”Det är bara när vårt sinne 
är öppet och mottagligt 
som seende, lärande och 
förändring kan uppstå” 

– Kabat-Zinn,
grundare av Stress kliniken i Massachusetts.

Metod

Mindfulness använder sig av olika tekniker och modeller för att träna den medvetna närvaron. Bl.a. används: träning för att uppnå en nödvändig grundattityd, en modell för att förstå värdet av och träna ”moment till moment medveten närvaro” i stressfulla situationer, andningstekniker, olika meditationsformer, olika yogatekniker samt en viss frågeteknik (inquiry). 

Tillämpning

Mindfulness används vid behandling av olika kroniska sjukdomar, kronisk smärta, stress och utmattningssymtom, utbrändhet samt olika livskrissituationer. 

Referenser

Germer - Siegel -Fulton : Mindfulness and Psychotherapy 
Jon Kabat-Zinn : Full Catastrophe Living 
Jon Kabat-Zinn : Var Du än är är Du där 
Kwee - Gergen - Koshikawa : Horizons in Buddhist Psychology 
Åsa Nilsonne : Vem bestämmer i ditt liv? 
Källa: Delphiinstitutet