Metoder‎ > ‎

Lifespan Integration (LI)

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Lifespan Integration är en ny metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelse, inklusive övergrepp eller försummelse.

Lifespan Integration läker utan at återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster, skapar självförtroende och välmående.

Lifespan Integration bygger på människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör.

I Lifespan Integration används en affektbro för att spåra det minnet som hänger ihop med det aktuella problemet. Terapeuten guidar klienten till att i fantasin gå tillbaka till detta minne för att tillföra det som behövs för att lösa situationen.
Efter att situationen är löst leder terapeuten klienten genom tiden in i nuet med tidslinje bestående av imaginativa minnesbilder från klientens liv. Denna tidslinje av minnesbilder visar för klientens omedvetna att tid har passerat och att livet är annorlunda nu. Detta ”bevis” når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

Lifespan Integration fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan klienten som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet.

Denna metod ger bra och snabba resultat med anorexia och bulemia och är också lämpligt vid post traumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar (DID).

Efter Lifespan Integration-terapi upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienten rapporterat att de mår bättre i sitt liv, accepterar sig själva mer och har större förmåga att uppskatta sina nära relationer.

Referenser:

Emma Gut: Den Sunda Depressionen
Marlene E. Hunter: Understanding Dissociative Disorders – A Guide for Family Physicians and Health Care Professionals
Peggy Pace: Lifespan Integration: Connecting Ego States Through Time
Cathy Thorpe: Case Studies in Lifespan Integration