Metoder‎ > ‎

Gruppterapi

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Vi erbjuder gruppterapi med olika inriktningar:
  • gruppanalytisk grupppsykoterapi
  • korttids psykoterapi i grupp 
  • kvinnogrupper
  • grupper för kvinnor som utsatts för hot, misshandel och/eller sexuella övergrepp i nära relationer. Med misshandel menas psykiskt, fysiskt, verbalt, emotionellt, sexuellt och/eller ekonomiskt våld
  • stödgrupper för föräldrar med speciell inriktning på transkulturella problematik
  • föräldrargrupper av psykoedukativ karaktär med speciell inriktning på transkulturella frågeställningar