Metoder‎ > ‎

EMDR Metoden

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

EMDR är förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.
Den är en relativt ny och mycket effektiv psykoterapeutisk metod när man upplevt svåra händelser. EMDR kan hjälpa dig att minska de psykiska besvär som kan uppstå efter traumatiska upplevelser som t.ex. överfall, sexuella övergrepp, olyckshändelser, naturkatastrofer eller krigsuppleveleser.

Om traumat ägde rum nyligen eller för länge sedan, kanske för flera år sedan, kan du komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. återkommande påträngande minnesbilder, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, psykosomatiska besvär och andra svårigheter som gör det svårt att orka med att leva ett bra liv.

Hypoteserna bakom EMDR går ut på att vi alla har en medfödd förmåga att psykiskt bearbeta olika upplevelser i våra liv. Om det är svåra och/eller upprepade trauman kommer inte denna bearbetning igång. Vi behöver då hjälp för att kunna bearbeta och hantera det som hänt för att kunna gå vidare.

Till dags dato har EMDR metodens effektivitet för andra typer av problem än traumatisering ännu inte belagts forskningsmässigt men man har mycket god klinisk erfarenhet av metoden även vid andra tillstånd än reaktioner efter trauma. EMDR har framgångsrikt använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

BARN OCH EMDR

Även barn och ungdomar kan uppvisa posttraumatiska besvär efter svåra upplevelser. Det kan ibland vara händelser som inte uppfattas som allvarliga av vuxna men för barnen kan de vara skrämmande och traumatiserande. Barn har också mindre livserfarenhet än vuxna och kan misstolka eller uppfatta situationer på ett annat sätt än vuxna gör. Användning av EMDR för behandling av barn med posttraumatiska besvär har visat mycket goda behandlingsresultat och bekräftats genom forskning. Man anpassar metoden till barnets ålder och samarbetar med föräldrarna i behandlingen.

Referenser:

*Jon G. Allen : EMDR - A Closer Look – Video Manual. Sv. Övers. Kerstin Bergh Johannesson.
*Mark Dworkin : EMDR and the relational imperative – The Therapeutic Relationship in EMDR Treatment.
*Elkhonon Goldberg : The Executive Brain – Frontal Lobes and the Civilized Mind.
*Ricky Greenwald : EMDR in Child and Adolescent Psychotherapy
*Joan Lovett :Small Wonders-Healing Childhood Trauma with EMDR
*F. Shapiro : Eye Movement Desensitization and Reprocessing
*F. Shapiro & M. Forrest : EMDR - The Breakthrough
*R. Shapiro Ed. : EMDR Solutions - Pathways to healing
*Tinker & Wilson : Through the Eyes of a Child -EMDR with Children
*Laurel Parnell : Transforming Trauma - EMDR