Metoder‎ > ‎

Coaching

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Används som ett samlingsbegrepp för samtal, där man arbetar med en specifik målsättning, som klienten själv formulerar. Det kan röra sig om att komma vidare i yrkeslivet, att hitta vad man vill arbeta med eller att leva sitt liv på ett mer tillfredsställande sätt.

Coaching bygger på övertygelsen att vi alla har mycket mer att ge än vi hittills visat och syftet är att frigöra och utveckla den potentialen. I coaching arbetar man nästan uteslutande med framtiden, ex ”hur kan jag bli bättre på att vara chef?” Klienten bestämmer själv vilket mål hon vill uppnå. Coachen arbetar med frågor och i viss mån konfrontation för att hjälpa klienten att bli varse sina förhållningssätt och vad som behövs för att göra sig fri från hindrande beteenden.

Antal tillfällen beslutas av coachen och klienten tillsammans och tidsintervallet mellan tillfällena varierar mellan 1 och 4 veckor.