Metoder

Utifrån de frågeställningar och problem som våra klienter kommer med, anpassar vi metodvalet efter klienternas behov. 
Flera av metoderna kan användas i kombination med en grund-metod.