Psykoterapeuter‎ > ‎

Reet Oras


 • Legitimerad psykolog
 • Legitimerad psykoterapeut
 • Handledare
 • Utbildare
 • Certifierad EMDR-terapeut och handledare
 • Specialist i EMDR med barn

Erfarenheter:

 • Arbetat med psykoterapi, individuellt och familjer sedan 1974
 • Psykolog inom Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, 1975-2007
 • Arbetat med flyktingar inom psykiatrin sedan 1985
 • Projektledare för barnflyktingprojekt 1995-99
 • Egen psykoterapimottagning för barn och vuxna sedan 1989
 • Utbildare och handledare i Estland sedan 1991
 • Partner i EU-projekt om flyktingbarn och trauma
 • Erfarenhet av att arbeta med trauma (krigstrauma, sexuella övergrepp och misshandel, katastrofer, olyckor, rån).
 • Lång erfarenhet av mångkulturellt arbete och att arbeta med tolk

Utbildningar:

 • Psykologexamen, Uppsala Universitet 1975
 • Legitimerad psykoterapeut 1979
 • Handledarutbildning, Ericastiftelsen 1983-85
 • EMDR-facilitator 2000

Kurser:

 • Barndiagnostik, Ericastiftelsen 1967-68
 • Gruppterapiutbildning, 1975
 • Kognitiv psykoterapi, introduktion 1994
 • EMDR-barnspecialist (trainer) Colorado USA, 2001
 • Lifespan Integration, 2007

Övrigt:

 • Kan ta emot estnisktalande och engelsktalande i psykoterapi.tel. 070 207 28 84