Psykoterapeuter‎ > ‎

Berit Ekerstam


 • Legitimerad psykolog
 • Legitimerad psykoterapeut
 • Gruppsykoterapeut
 • Handledare
 • Certifierad EMDR-terapeut

Erfarenheter:

 • Psykoterapeut, psykodynamisk inriktning, EMDR. Enskilda samtal med vuxna, utbildningsterapier, psykoterapi- och utbildningshandledningar, grupper
 • S:t Lukasanställd c:a 40 år
 • Egen mottagning tillsammans med kolleger c:a 20 år (Luthagens Psykoterapi och Handledning), jämsides med arbetet på S:t Lukas
 • Speciell erfarenhet av kvinnor utsatta för hot och våld i nära relationer/destruktiva relationer; enskilda samtal, grupper. Kortare anställning (1 år 1996) och pågående uppdrag hos f.d. Rikskvinnocentrum, nuvarande Kvinnofridsmottagningen –samt
 • Handledare på Uppsala Kvinnojour 8 år (1989-97)

Utbildningar:

 • Psykologexamen, Uppsala Universitet
 • Legitimerad psykoterapeut
 • Handledarutbildning, Uppsala Universitet
 • EMDR-certifierad
 • Gruppterapiutbildning, Svenska gruppterapiföreningen
 • Kroppspsykoterapi
 • Kurser i:
 • Symboldrama
 • Kris- och katastrofhantering 2005
 • Utmattningssyndrom 2005
 • Kvinnopsykologi för Patricia Klein-Frithiof under 1990-talet