Psykoterapeuter‎ > ‎

Dolores Hildebrand


 • Legitimerad sjukskoterska, specialist i psykiatri
 • Legitimerad psykoterapeut
 • Gruppterapeut
 • Certifierad EMDR-terapeut
 • Handledare
 • Utbildare i kris och trauma, flykting och asylfrågor

Erfarenheter:

 • Arbetat med psykoterapi, individuellt, familjer och grupp sedan 2000
 • Sjukskoterska inom Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, sedan 1983
 • Arbetat med flyktingar inom psykiatrin sedan 1993
 • Arbetat med barnflyktingprojekt for Bosniska flyktingar 1995-99
 • Egen psykoterapimottagning för vuxna sedan 2000
 • Utbildare och handledare i Estland sedan 1997
 • Partner i EU-projekt om flyktingbarn och trauma
 • Erfarenhet av att arbeta med trauma (krigstrauma, sexuella övergrepp och misshandel, katastrofer, olyckor, rån).

Utbildningar:

 • Sjukskoterske utbilning, Uppsala Universitet 1983
 • Legitimerad psykoterapeut 2000
 • Handledarutbildning, Psykoterapisalskapet 2002-2004
 • EMDR- certiferad 2004

Kurser:

 • Mindfulness
 • Natverksarbete London
 • Dansterapi kurs introduktion
 • Symbol drama i Vaxjo
 • Familjeterapi kurs i Uppsala
 • Barn EMDR 2008
 • London Children and War and Disaster, 2008
 • Klinisk Hypnos - grundkurs del 1 -SFKH - 2009
 • Klinisk Hypnos - grundkurs del 2 -SFKH - 2010
 • Lifespan Integration beginning  training 2011- Peggy Pace
 • Lifespan Integration advanced workshop 2011 - Peggy Pace
 • Kognitiv beteende terapi - Kognitiv Akademi - Kerstin Tillfors
 • Klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik - SFKH 2011-2012 - Anna Gerge
 • Ego State Terapi - SFKH - Susanna Carulusson
 • EMDR Barn Level II

Övrigt:

Kan ta emot spansk, portugisisk, rysk, slovakisk talande i psykoterapi.


mobil 0733- 665 777