Home

 • Psykoterapi, lång och kortidsterapi
 • Gruppterapi
 • Krissamtal
 • Traumabearbetning
 • Sexuella övergrepp och misshandel 
 • Kvinnopsykologi
 • Transkulturell problematik
 • Coach
 • Handledning i psykoterapi, EMDR, yrkesgrupper
 • Utbildning
  • flykting och asylfrågor
  • kris och trauma
  • barn och vuxna